Cuộc chiến thời bình / 和平時代的戰爭

Phụ nữ Việt Nam lên đường làm kinh tế

Khổ sở gian nan ta mặc kệ cho đời

Cố đến cùng đạt mục địch bạn ơi!

Vì tương lai con đường dài phía trước

Mặc chông gai ta vững bước lên đường

Dù trong lòng đang nặng trĩu niềm thương

Đánh đuổi giặc nghèo ta vẫn thường mong ước

Gồng mình lên ta sẵn sàng làm được

Chiến dịch Điện Biên ngày trước vẫn chưa mờ

Hai ngàn ngày đâu chỉ một giấc mơ

Lúc tỉnh dậy bất ngờ mình đã thắng

Hai ngàn ngày gian nan và cay đắng

Ghềnh thác, chông gai, bất hạnh đã qua rồi

Tình cảm gia đình có chút phai phôi

“Hậu quả của chiến tranh”, khắc phục rồi lành lại

Dù rất khó, bạn ơi cần nhẫn nại!

Thuyết phục dần mọi việc cũng sẽ qua

Sống bao dung đó chính là sức mạnh

Đừng bao giờ so sánh thiệt và hơn

Cảnh gà trống cũng rất buồn bạn ạ

Họ ở nhà phải đâu là thong thả

Đơn lẻ, lạnh lùng, vất vả những tháng năm

Con cái gia đình người ấy cũng gắng chăm

Ngày lam lũ đêm nằm đâu dễ ngủ

Bạn cũng hiểu người đàn ông rất sợ

Cảm giác cô đơn khiến họ rùng mình

Khi ta về, hạnh phúc sẽ hồi sinh

Vì con cái, chị em mình nhẫn nại

Sống bao dung để gia đình tồn tại

Hạnh phúc cuộc đời tươi thắm mãi mùa xuân

Đánh giặc nghèo cũng là cuộc chiến tranh

Giữa thời bình, phụ nữ dành thắng lợi…

Người con gái Nghệ An