Mẹ ơi! Đừng ruồng bỏ chúng con! 媽媽!請你別拋棄我們!

Đêm nay Yên Thế – Bắc Giang

Mưa đông lạnh buốt mẹ đang làm gì

Mẹ ơi mẹ nhớ con chi?

Cha thì “gà trống”, mẹ đi xứ  Đài

Mẹ nơi đất khách cùng ai?

Mẹ vui duyên mới, con trai thẫn thờ

Mẹ ơi, họ tuổi ấu thơ

Được cha, được mẹ mộng mơ yêu chiều

Chúng con thì khổ trăm điều

Cha thì như nước thủy triều xuống, dâng

Anh em hai đứa Huỳnh, Công

Thiết tha mong đợi chờ trông mẹ về

Mẹ ơi mẹ hãy về quê

Cho con có mẹ đề huề như ai

Ước rằng một buổi sớm mai

Chúng con cũng được như ai vui vầy

Có cha, có mẹ đủ đầy

Bát cơm sẻ nửa lòng đầy khát khao

Không mong xe đẹp, lầu cao

Có cha không mẹ khổ sao hỡi trời!

Mẹ sinh con để làm người

Cớ sao mẹ nỡ xa rời chúng con?

Thời gian làm lại vẫn còn

Mẹ đừng bóp chết tình con sinh thành

Nếu còn một chút tâm sinh

Chữ tình, chữ hiếu, mẹ nhanh trở về

Còn cha, mong mẹ thứ tha

Đàn ông vắng vợ xót xa đủ điều

Mẹ ơi tình nghĩa thương yêu

Mẹ về sum họp sớm chiều bên con

Em con mới sáu tuổi tròn

5 năm vắng mẹ tủi hờn hay chưa?

Đêm nay Yên Thế đang mưa

Hòa cùng nước mắt, con thơ thẫn thờ

Mẹ ơi! Mẹ hãy trở về

Con thèm nghe tiếng ầu ơ hôm nào

Kêu trời, trời ở quá cao

Làm sao nghe thấy tiếng gào của con

Mẹ giờ gác ngọc, lầu son

Chăn êm gối đêm nhớ con làm gì

Tiền ơi, tiền để làm chi?

Vì tiền, chồng vợ chia ly Việt – Đài

Vì tiền, con hận trách ai?
Hận người phụ bạc xa rời chúng con

Trách người chữ đạo chẳng còn

Bất tâm, bất hiếu, bỏ con phũ phàng

Cho dù mẫu tử chẳng còn

Tình cha mãi mãi vẹn tròn trong con

Người ơi, người có nhiều tiền

Bỏ con phụ bạc người còn sống chi?

Hai con trai Nguyễn Lý Huỳnh và Nguyễn Văn Công

Gửi mẹ Hà Thị H – Bắc Giang