SỔ TAY KHÁM CHỮA BỆNH CỦA LĐ NƯỚC NGOÀI BỊ THƯƠNG TRONG LÚC LÀM VIỆC PHẢI LÀM CÁCH NÀO? (I)/ 外籍勞工就醫權益手冊 工作受傷怎麼辦?(I)

Bài: Hiệp hội những người lao động thương tích, Hội Y Học Nghề Nghiệp Môi Trường Đài Loan

文╱工作傷害受害人協會,中華民國環境職業醫學會

如果你在工作環境、工作時間內或是因為執行職務而發生的各種工作意外,或是因為工作引起、與工作有因果關係的疾病,都是職業災害。Nếu như ở nơi làm việc, trong giờ làm việc, đang chấp hành nhiệm vụ hoặc vì công việc mà xảy ra sự cố, đều là tai nạn nghề nghiệp.

  1. 1. 萬一發生職災,我在就醫時要注意甚麼? Nếu xảy ra tai nạn, khi đi khám bệnh tôi phải chú ý những gì?

萬一在發生職災,最好當天盡快就醫,留下就醫紀錄。就醫的時候要向醫師說明自己從事甚麼工作、發生意外的經過、以及受傷的情況,以利醫師診斷及醫療。比如說,一個外勞因為在工地墜落,覺得背很痛,去看醫師的時候就應該說明自己是在工地,哪一天工作中摔下來,高度是多少,背部著地…,這些資訊醫師會寫在病歷紀錄中,以後如果到別家醫院或看別的醫師,也可以看出當時發生的經過。

Nếu xảy ra tai nạn, nên khám bác sĩ trong ngày và lưu giữ bệnh án. Trong khi khám phải nói rõ với bác sĩ mình làm công việc gì, sự cố xảy ra thế nào, và tình trạng bị thương, để bác sĩ biết cách chuẩn đoán và chữa trị. Ví dụ: người lao động bị rơi từ trên cao xuống, cảm thấy lưng bị đau, khi đi khám bác sĩ thì nên nói rõ mình làm công trình xây dựng, nếu bị ngã, thì độ cao là bao nhiêu … những thông tin này bác sĩ đều ghi vào sổ khám để làm bệnh án, sau này nếu tới bệnh viện khác hoặc bác sĩ khác khám, đều có thể tìm được bệnh án.

  1. 2. 職災醫療的費用誰來出?雇主要全額付擔嗎? Chi phí tai nạn nghề nghiệp do ai chi trả? Chủ có chi toàn bộ không?

雇主應付所有職災必須之醫療費用。如果雇主有幫你╱妳加入勞保,這筆錢是由勞保支出,勞保不給付或不足的部份再由雇主補足。如果勞工在緊急情況時先自己墊錢看病,要把醫療收據保留下來,之後再跟雇主拿。

Chủ sẽ phải chịu chi phí toàn bộ. Nếu như chủ có đóng bảo hiểm lao công giùm bạn, thì phần tiền này sẽ do công ty bảo hiểm chi, nếu như công ty bảo hiểm không chi hoặc chi không đủ sẽ do chủ bù thêm. Nếu người lao dộng trong tình trạng gấp tự mình trả tiền khám bệnh, thì phải lưu giữ mọi hóa đơn thanh toán, để sau này tính tiền với chủ.

有加入勞保的勞工,記得跟雇主拿「職災門診單」去就醫,它的功能跟健保卡類似,但是可以免部份負擔。如果雇主不給職災門診單,可以到當地的勞保局拿,另外有些醫院可以提供。如果前幾次就醫都用健保卡,後來才拿到職災門診單,或是臨時送醫時來不及拿職災門診單,都可以到健保局辦理退費。

Nhân công có đăng ký bảo hiểm lao công, nên nhớ yêu cầu chủ đưa đơn khám bệnh tai nạn nghề nghiệp để tới khám bác sĩ. Chức năng của nó như bảo hiểm y tế, nhưng nó có thể miễn được bộ phận tự chi trả. Nếu chủ không cho bạn tờ đơn này, bạn có thể tới cục bảo hiểm của địa phương để lấy, ngoài ra có một số bệnh viện có cung cấp. Nếu lần khám trước không có thẻ bảo hiểm, sau mới lấy được đơn khám bệnh tai nạn nghề nghiệp, hoặc khi khám quên đem theo thì đều có thể tới cục bảo hiểm làm thủ tục hồi lại tiền.

如果沒有加入勞保,就用健保卡去就醫,但是掛號費和部份負擔的錢就要由雇主來出。

Nếu không đăng ký làm bảo hiểm lao công, thì sử dụng thể bảo hiểm y tế, nhưng tiền đăng ký và bộ phận tự chi phải do chủ phụ trách chi trả.

  1. 3. 職災醫療期間不能工作怎麼辦?可以休病假嗎?Trong thời gian điều trị bệnh không thể làm việc thì phải làm sao? Có thể nghỉ phép bệnh không?

職災醫療期間,雇主應該給「公傷病假」。不是病假,也不是勞工的特休假。職災勞工可以拿醫師開的診斷書(看病的時候跟醫師拿)向雇主請假,最好可以有請假單。

Trong thời gian điều trị bệnh, chủ phải cho nghĩ phép công, không phải là phép bệnh, mà cũng không phải là ngày nghỉ của lao công. Lao công bị tai nạn nghề nghiệp có thể lấy tờ chuẩn đoán bệnh của bác sĩ để xin phép nghỉ, tốt nhất nên có tờ đơn xin phép.

  1. 4. 可以醫療多久? Được trị bệnh bao lâu?

依據勞基法,醫療時間沒有上限,可以繼續請公傷病假。職災勞工可以依據醫師的評估和建議,完成整個醫療和復健的療程。

Căn cứ vào luật cơ bản của lao công, thời gian điều trị không có hạn, có thể tiếp tục xin nghỉ phép. Lao công có thể căn cứ vào sự đánh giá và kiến nghị của bác sĩ, mà hoàn thành quá trình trị liệu và phục hồi.

如果醫療告一段落之後可以回復工作,但有幾天仍然需要回診或復健,公司仍然要給公傷病假讓勞工去看病。

Sau khi điều trị xong sẽ trở lại làm việc, nhưng sau vài ngày vẫn cần đi khám lại hoặc hồi sức, nên công ty vẫn phải cấp phép để bạn đi khám.

  1. 5. 居留證快要到期了,但我還在醫療中,可以繼續留在台灣嗎?雇主還要負責嗎?Nếu như giấy cư trú sắp hết hạn, nhưng tôi vẫn đang phải điều trị, có thể tiếp tục lưu lại Đài Loan không? Người chủ vẫn phải phụ trách không?

如果是職災,可以留在台灣直到醫療、復健結束。在居留證到期前,可以拿診斷書去外交部,申請居留簽證,再到外事警察局申請延期居留。即使居留期滿,雇主仍然要依法繼續給予公傷病假和薪資補償等等照顧。

Nếu là tai nạn nghề nghiệp, có thể lưu lại Đài Loan tiếp tục điều trị, trước khi giấy cư trú sắp hết hạn, có thể đem tờ chuẩn đoán của bác sĩ tới bộ ngoại giao xin chứng nhận cư trú, sau đó tới cục cảnh sát đối ngoại xin gia hạn cư trú. Đến khi cư trú hết hạn, người chủ vẫn phải tuân theo qui chế tiếp tục cấp phép bệnh, tiền lương, việc bồi thường và chăm sóc v.v…