Ký ức / 馬到成功

Nhớ thủa nào năm ấy

Ngày tôi đến đất Đài

Một đất nước xa xôi

Nơi phồn vinh hoa lệ

Cùng bao nhiêu nỗi nhớ

Để lại nơi quê nhà

Nơi ấy có người thân

Và bạn bè thân yêu

Cuộc sống mới bắt đầu

Ôi sao thật là khó

Nhưng tất cả là vì

Cuộc sống và tương lai

Tôi nhẫn nại chịu đựng

Vượt qua bao vất vả

Chỉ nghĩ tới ngày mai

Ngày thành công trở về

Có mẹ yêu mong đợi

Trong vòng tay ấm áp

Của gia đình yêu thương

Ngày tôi mong sắp đến

Ước mơ tôi toại nguyện

Ngày trở về quê yêu

Chỉ còn đó không xa

Mong mọi người như tôi

Ngày thành công trở về

Đỗ Thanh Loan

0952-739072