Cảm xúc trăng Đài Loan / 台灣的月亮

Tắt đèn ngồi thức với trăng

Bão giông tứ phía tưởng không có gì

Vầng trăng độ tuổi dậy thì

Anh như chú Cuội đang quỳ ăn trăng

Xứ Đài ngồi thức với trăng

Hồn ngây ngất trước không gian ảo huyền

Giơ tay ngỡ chạm tới liền

Ôm vào lại cả một miền cô đơn

Đêm nay mười bốn trăng tròn

Nghĩ ngày mai lúc trăng tàn mà thương

Trăng vàng như nhắc lời riêng

Soi vào trong thấy nỗi buồn của tôi…

Lê Hà Hằng – Thanh Xuân

0935-720763