Trung thu nhớ nhà 中秋思鄉

Trung thu đứng ngắm trăng tròn
Mà sao thấy nhớ con nơi quê nhà
Trung thu ba chẳng có quà
Nhờ qua trang báo đảo xa gửi về
Gửi về con nhỏ ở quê
Trung thu ba chẳng được về bên con.
Trăng rằm tháng 8 thật tròn
Chú Cuội chẳng biết có còn chăn trâu
Hay là chú lại đi đâu
Có còn thổi sáo, cưỡi trâu la cà
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Chắc là đợi chị Hằng Nga đi về.
Đèn lồng con dạo đường quê
Bánh Trung thu mẹ mua về cho con
Trăng Đài, trăng Việt, trăng tròn
Để con đất Việt mỏi mòn chờ ba
Bao thu không có ở nhà
Bấy thu ba chẳng có quà cho con
Nơi xa thương nhớ mỏi mòn
Mong sao hết hạn cùng con ở nhà
Thu này ba ở đảo xa
Thu sau ba sẽ về nhà cùng con
Cùng nhau đứng ngắm trăng tròn
Để xem chú Cuội có còn cung trăng.

Nguyễn Văn Lớp-Bắc Ninh
0983-258 680