Tin vui ! Tin vui ! Ca sĩ Hoàng Châu và Ngô Kiến Huy sẽ đến Chương Hóa biểu diễn vào đầu tháng 12 .

Tin vui ! Tin vui !

Ca sĩ Hoàng Châu và Ngô Kiến Huy sẽ đến Chương Hóa biểu diễn vào đầu tháng 12 .

Thời gian tổ chức hoạt động :

Ngày 5-12-2010  (chủ nhật ) , từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Nội dung hoạt động :

* Giới thiệu hiện vật văn hóa Việt Nam .

* Tặng báo bốn phương

※ Tặng thẻ điện thoại quốc tế

※ Buổi biểu diễn ca nhạc của hai ca sĩ Việt Nam :

Ngô Kiến Huy và Hoàng Châu

Địa điểm : 彰化縣政府 (彰化市中山路二段416號)

Quảng trường chính phủ huyện Chương Hóa

Số 416 đoạn 2 đường Trung Sơn .