Đêm thánh giá / 聖誕夜

Đêm thánh giá chắp tay cùng nguyện ước

Ước mọi điều trong đêm thành cao sang

Giữa màn đêm chuông vọng vẫn ngân vang

Bài thánh ca ngân nga trong đêm thánh

Chúa giáng thế trong đêm đông thanh vắng

Muôn triệu nhân loài mừng lễ Chúa giáng sinh

Giữa trời đêm Chúa tỏa sáng lung linh

Ngàn sao sáng trên bầu trời thiên chúa

Các con chiên chắp tay quỳ trước chúa

Chúa ban phước lành cho nhân thế khắp muôn nơi

Đức mẹ hiền tỏa ánh sáng khắp nơi

Trên cao đó người dang tay độ thế

Xin đức mẹ cho muôn loài nhân thế

Mưa thuận, gió hòa, cho muôn kiếp được hồi sinh

Trong thanh bình đất nước được phồn vinh

Cho nắng ấm để tươi thêm màu lá

Ban cho lòng người vững vàng trước gió lay

Xa mạc khô cằn vẫn xanh tươi màu lá

Ban cho lòng người vững vàng như sắt đá

Giông tố cuộc đời lòng người chẳng đổi thay

Như thông kia vững vàng trước gió lay

Xa mạc khô cằn vẫn xanh tươi màu lá

Chúa ban phước cho muôn loài tất cả

Hạnh phúc xum vầy nhà nhà được yên vui

Đêm thánh vô cùng tỏa ánh sáng khắp nơi

Mãi ơn người vang vọng trong đêm thánh.

Bùi Thị Quế_Thanh Hóa

ĐT: 0958-644975 (0973-137454)