កាសែតទាំងបួនទិស《四方報》柬埔寨文簡介

2006年開始發行的台灣立報越南文版《四方報》,以越南文字為起點,以「友人」的身份出現,提供在台越南朋友們所需資訊,也藉由大量版面讓新移民╱工們以母國文字發聲,傾吐心事,在「說出自己的心事、閱讀別人的心事」的過程中,穩定其初來乍到的不安,知道自己並不孤單。

ការចាប់ផ្ដើមចេញជាភាសាវៀតណាមនៃតៃវ៉ាន់លិប៉ោកឆ្នាំ2006(កាសែតទាំងបួនទិស)

ដែលភាសាវៀតណាមជាចំនុចនៃការចាប់ផ្ដើម​​​ ហើយលេចចេញក្នុងឋានះជាមិត្ត ផ្ដល់ជូនមិត្តភ័ក្រ្តវៀតណាមទាំងអស់នៅតៃវ៉ាន់ នូវដំណឹងតាមតំរូវការ ក៏អាស្រ័យជាច្រើនទំព័រដើម្បីអោយពួកអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីពលករប្រើអក្សដើមកំនើតបញ្ចេញសំដី ឆ្លងកាត់តាមការនិយាយពីរឿងក្នុងជំរៅចិត្ត រួច(និយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯង  អានពីរឿងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដ៏ទៃ)ដែលទើបមកដល់ដំបូងមានការខ្វល់ចិត្តរបស់ពួកគេធ្វើអោយមានការនឹងន​ហើយដឹងថាខ្លួនឯង​មិនឯកោ។

2008年4月,我們以相同的理念,針對在台灣的泰國族群發行了泰文版《四方報》。迄今(2010年1月)為止,這兩份刊物,仍是全台灣唯一在台灣製作、以越╱泰文為主、中文為輔的定期刊物。

ខែ04ឆ្នាំ2008​ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបំណងដដែល តំរូវអោយជនជាតិថៃនៅតៃវ៉ាន់ចេញជាភាសាថៃ(កាសែតទាំងបួនទិស)។រហូតដល់ឥឡូវ(ខែ01ឆ្នាំ2010)កាសែតទាំងពីរនេះទូទាំងតៃវ៉ាន់នៅតែជាការបោះពុម្ពតែមួយគត់ដែលជាភាសាវៀតណាម/​ថៃជាចំបងនៅតៃវ៉ាន់

កាសែតទៀងពេលកំណត់ដែលភាសាចិនជាជំនួយ។

《四方報》除了作為新移民╱工的異鄉友人之外,亦企圖作為弱勢發聲的平台,衝撞主流媒體長期對於新移民╱工窺奇、刻板的報導角度;進而凝聚弱勢者的力量,發起跨界文化鬥爭,爭取新移民╱工應有的權利。

​​​​(កាសែតទាំងបួនទិស)មិនត្រឹមតែធ្វើជាមិត្តសាសទីទៃរបស់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មី/ពលករនោះទេ ក្រៅពីនេះក៍ជាគោលបំណងមួយធ្វើជាទីលានស្មើភាពរបស់អ្នកទន់ខ្សោយបញ្ចេញសំដីការប៉ះទង្គិចរយះពេលដ៍យូតាមរយះលបមើលអ្វីដែលចម្លែក(មិនល្អ)នៃសារព័ត៌មានសំដៅលើអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី/ពលករ គ្រាន់តែជាការមើលឃើញរបស់អ្នកផ្សាយសំណឹង។ហើយនិងចូលរួបរួមជាកំលាំងរបស់អ្នកទន់ខ្សោយ  ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនិងការឆ្លងដែននៃវប្បធម៌ ទាមទាសិទ្ធរបស់អន្តោប្រវេសន៍/ពលករដែលត្រូវបាន៕