DI TRUYỀN HỌC (Genetics)遺傳學 Thế giới Y tế醫學世界

Tại sao hoa hướng dương chứ không phải hoa cúc dại mọc từ hạt của hoa hướng dương? Tại sao cha mẹ cao thường sinh con cao? Làm thế nào mà một quả trứng có thể phát triển thành một con gà giống như con gà đẻ ra nó? Câu trả lời đối với tất cả các câu hỏi này có liên quan đến di truyền học.

Di truyền học là sự nghiên cứu về gen. Gen là các thành phần của mỗi cơ thể sống mà nó mang sơ đồ để tạo ra các cơ quan mới giống như bản gốc. Gen tao ra các ADN. Chúng được sắp xếp thành hàng trên các cấu trú gọi là thể nhiễm sắc ở trung tâm mỗi tế bào cơ thể. Mỗi người có một tộ 23 cặp nhiễm sắc thì trong mỗi tế bào, và mỗi bộ chứa 10 ngàn gen khác nhau. Mỗi gen thường mang mã để tạo ra một proteín khác.

Khi một cái trứng đã được thụ tinh, được chia ra nhiều lần để tạo ra một con vật mới; mỗi tế bào mới này nhận một bản sao chép chính xác các gen trong trứng gốc. Trứng được thụ tinh chứa nửa gen từ tinh trùng của cha, nửa từ mẹ. Điều này nghĩa là đứa con phát triển từ trứng có một nửa gen của cha và một nửa gen của mẹ nó. Hỗn hợp gen của cha này làm cho con vật phát triển thành một con cùng loại với cha mẹ nó và có một gố đặc điểm của cha mẹ nó. Việc trộn lẵn này đảm bảo rằng danh sách gen của bạn thì khác với gen của người khác, trừ phi bạn là đứa trẻ sinh đôi. Theo di truyền học hầu hết chúng ta là duy nhất.

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN HỌC

Công nghệ di truyền học thay đổi gen trong một tế bào sống để nó thể làm một điều gì đó không thực hiện được trong tự nhiên. Các nhà khoa học đã tách các gen đặc biệt và thêm chúng vào các tế bào có thể sử dụng chúng. Sau đó các tế bào mới có thể tăng trưởng. Các men bia được thay đổi gen đã làm cho bột nhào bánh mì nở nhanh hơn. Do đó các vi khưẩn được thay đổi gen có thể tạo ra các insulin để chữa bệnh tiểu đường, boocmôn tăng trưởng dùng trên các động vật nuôi ở nông trại, và các chất hóa học đặc biệt làm cho máu đông lại.