Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

Chiều nay, với 97,4% phiếu bầu, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư, đã trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ông Trương Tấn Sang năm nay 62 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh (Đức Hòa, Long An), là cử nhân luật. Năm 1991, khi mới 42 tuổi, ông được bầu vào ủy viên Trung ương Đảng khóa 7. Liên tiếp các khóa 8, 9, 10, 11, ông Sang là ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Sang là đại biểu Quốc hội các khóa 8, 10, 11. Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 13, ông Sang ứng cử tại TP HCM.

Cũng như Chủ tịch nước khóa 12 Nguyễn Minh Triết, ông Trương Tấn Sang từng làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Sau đó, ông trải qua các cương vị Trưởng ban kinh tế Trung ương, Thường trực Ban bí thư.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trương Tấn Sang

Họ và tên: Trương Tấn Sang
Sinh ngày: 21-1-1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 20-12-1969.
Trình độ học vấn: Đại học (Cử nhân Luật).
Lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác:

– 1966-1969: Công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh viên P.K 2.
– 1969-1971: Đảng Ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An.
– 1971: Bị địch bắt.
– 1973: Trao trả theo Hiệp định Paris.
– 1973-1975: Công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương.
– 1975-1979: Công tác ở Liên hiệp công đoàn Gia Đinh, rồi Ban khai hoang xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Ban khai hoang.
– 1979-1983: Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Ủy viên dự khuyết.
– 1983-1986: Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Bình Chánh.
– 1988-1990: Học lớp 2 năm Học viện Nguyễn Ái Quốc.
– Tháng 6-1991, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
– 1992: Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
– Tháng 6-1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
– Từ 1-2000, được Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
– Tháng 4-2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, phân công Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
– Tháng 4-2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương.
– Tháng 5-2006: Giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
– Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI, XII, XIII.
– Tại Đại hội XI, tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Bộ Chính trị.
– Ngày 23-7-2011 Ông được đề cử làm Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Tiến Dũng (Vnexpress)