Công ty tư vấn tài chính và sức khoe Đài Loan, Công ty chúng tôi cung cấp một số tư vấn sau

台灣健康財富管理協會  關心您

Công ty tư vấn tài chính và sức khoe Đài Loan

你現在住在台灣,為了讓您的生活更加美好。

Bạn hiện đang dinh cư tại Đài Loan,Để làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn.

正確的規劃,可確保您的生活無虞,富足一生。

Vậy bạn cần có kế hoạch chi tiêu,tích lũy để đảm bảo cuộc sống của bạn an
khang,thịnh vượng.

 本協會提供服務項目

Công ty chúng tôi cung cấp một số tư vấn sau     

商業醫療保險諮詢                     

Bảo hiểm y tế mức cao cấp

子女教育金規劃

Tích lũy chuẩn bị tiền cho con cái đi học

富足理財規劃

Lập kếhoạch tích lũy và phát triển vốn

專業退休規劃

Kế hoạch để sau này 〔Đến tuổi  hưu trí〕  có tiền lương hưu

N goài ra còn tư vấn một số vấn đề khác

育兒補助金申請諮詢

Làm thủ tục nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em

勞保、全民健保諮詢

Bảo hiểm lao động、 Bảo hiểm y tế quốc gia

準歸化國籍問題諮詢

Thay đổi quốc tịch  

稅務問題諮詢

Cac vấn đề thuế thu nhập cá nhân    

 服務專線  0952285545  林振東

Dịch vụ   0983889145  tieng viet

台灣健康財富管理協會
http://www.balance4u.org.tw/

地址:388 桃園縣蘆竹鄉六福路276號14樓之1

電話:(02)2598-9353 傳真:(02)2586-5665