Viện Lập Pháp thông qua kỳ họp lần ba Tăng thời hạn làm việc của di công đến 12 năm

Sau cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan, ngày 19 tháng 1, Viện Lập pháp triệu tập hội nghị lâm thời, một phần của Luật Phục vụ Việc làm đã được chỉnh sửa và thông qua tại kỳ họp lần ba, nội dung chính nhằm vào việc tăng thời hạn làm việc của người lao động nước ngoài ở tất cả các ngành nghề như sản xuất, giúp việc gia đình, khán hộ công và đánh cá v.v… từ 9 năm lên đến 12 năm.

Cuối năm 2010, việc tăng thời hạn làm việc của di công tại Đài Loan vốn đã được nhất trí tại “Hội nghị nhóm tư vấn Chính sách Lao động nước ngoài” của Bộ Lao động, đề án của Ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân Trịnh Lệ Văn đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất, dự tính sẽ được thực thi vào tháng 7 năm 2011, nhưng sau đó lại có người lên tiếng phản đối nên đã kéo dài đến nay.

Bà Trịnh Lệ Văn, Ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân cho biết, lần chỉnh sửa điều luật này đã giúp cho các gia đình cần người giúp việc nước ngoài cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà nói, rất nhiều người bệnh và khán hộ công nước ngoài đã dựa dẫm và rất tin tưởng vào nhau, việc khán hộ công hết thời hạn 9 năm phải rời khỏi Đài Loan là 1 đả kích rất lớn đối với nhiều gia đình.

Tuy nhiên, Đảng Dân tiến đã kịch liệt phản đối việc Đảng Quốc dân thông qua nghị định này, bà Hoàng Thục Anh nói, đây hiển nhiên là hành động phản hồi cho các doanh nghiệp của Mã Anh Cửu sau khi đắc cử, hành động này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền làm việc của người lao động trong nước. Tuy nhiên, Bộ Lao động cho rằng, tổng số lượng di công không thay đổi sau khi điều luật được chỉnh sửa, và cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động trong nước.

立院三讀通過

移工年限延長為12年

總統大選之後,立法院在1/19臨時召開會議,三讀修正通過就業服務法部分條文,將產業外勞、家庭幫傭、社福外勞及遠洋外籍漁工等所有藍領移工的在台工作期限,全部從9年延長為12年。

原本在2010年底,延長移工在台工作年限之事,已在勞委會「外勞政策諮詢小組會議」中獲得共識,國民黨立委鄭麗文等人的提案也在立法院初審通過,預計在2011年7月實施。但後來又出現反對的聲音,所以擱置至今。

國民黨立委鄭麗文表示,這次的修法讓依賴家庭看護的家庭得以喘口氣。她表示,許多外籍看護與受照顧的病患,彼此有很深的信賴與依賴,當外籍看護9年屆滿必須離開時,對很多家庭都是很大的打擊。

民進黨對於國民黨通過此案表達抗議,民進黨立委黃淑英說,這顯然是馬英九總統選後回饋企業,將衝擊本國勞工權益。不過勞委會表示,修正後移工總額不變,也不會影響本勞權益。

 

Bài: Báo Bốn Phương

Dịch: Dương Ngọc Oanh

文:四方報

翻譯:楊玉鶯