Nhìn thấy tương lai 看見未來

Ngày 19 tháng 3, tổng thống Mã Anh Cửu dẫn đầu các quan chức trong chính phủ gồm bộ trưởng Bộ Nội chính Lý Hồng Nguyên, sở trưởng Sở Di dân Tạ Lập Công, bộ trưởng Bộ Giáo dục Tưởng Vỹ Ninh v.v. cùng tới gặp mặt 14 di dân mới và gia đình họ, trong số đó có Trần Thị Minh Hồng và Nguyễn Thanh Hà là hai biên tập và biên dịch của Báo Bốn Phương tiếng Việt. Mã Anh Cửu nói, di dân mới làm cho văn hóa Đài Loan càng thêm đa dạng, hy vọng thông qua giao tiếp làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, cùng học cách đặt bản thân vào vị trí người khác để suy nghĩ.

Nhưng cũng hy vọng tổng thống thực sự thấy được những cống hiến của di dân và di công Đông Nam Á cho Đài Loan, từ đó có thể hiểu được di dân và di công không những không phải là vấn đề mà còn là đáp án tốt nhất giúp Đài Loan giải quyết vấn đề! Và những đứa trẻ mang hai dòng máu chính là tương lai của Đài Loan.

Bài: Báo Bốn Phương

Dịch: Thanh Hà

Hình: Trần Di Thành (phóng viên Chinatimes)

馬英九總統3 /19,帶著內政部長李鴻源、移民署長謝立功、教育部長蔣偉寧等官員,與14位新移民及家屬會面,其中也包括陳氏明紅和阮青河兩位四方報越文編譯。馬英九說,台灣文化因新移民而更多元,希望透過互動,增進彼此瞭解、學習「將心比心、設身處地」。

但願馬總統真的看見了東南亞移民移工對台灣貢獻,進而了解到,移民移工不僅不是問題,而是替台灣解決問題的最好答案!至於擁有跨海基因的新移民下一代,更是台灣的未來。

文:四方報

翻譯:阮清河

圖:中國時報陳怡誠