Sách “ChạyTrốn” đã xuất bản rồi !逃出書了!

Sách  “ChạyTrốn” đã xuất bản rồi !

Liên gộp trong 5 năm sách  “ChạyTrốn” đã xuất bản rồi! Chạy trốn là tấn bi kịch được Xây dựng bởi máu và nước mắt của lao động nước ngoài tại Đài Loan, câu chuyện xoay quanh của những tác giả với 26 cốt truyện, phiên bản Trung- Việt sẽ xuất bản trong ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 tới. Phiên bản tiếng Trung “Trốn” khỏi Đài Loan, nhà tù của họ “định giá 220NT, giảm giá 180NT. Phiên bản Tiếng Việt " chạy trốn – Năm tháng lưu vong trên đảo ngọc” giá 220NT, giảm giá 180NT.Nếu mua 2 quyển giá 350NT, Đối với những đơn hàng lớn,sẽ có chương trình giảm giá, nếu muốn biết thêm chị tiết xin vui lòng liên hệ: 02 -86676655 * 261 Cô Trần

逃出書了!

連載五年的專欄《逃》出書了!集結台灣逃跑外勞血淚、控訴、感恩、與深情的真人真事26篇,中越文同時於5月1日國際勞動節問世發行! 中文版《逃-我們的寶島,他們的牢》定價220元,特價180元,越文版《Chạy trốn – Năm tháng lưu vong trên Đảo ngọc》定價220,特價180元。兩本合購價350元,若需大量訂購,另有優惠方案,請來電洽詢:02-86676655*261陳小姐