Sở trưởng sở Di dân Tạ Lập Công tới thăm báo Bốn Phương, Chính nghĩa của tầng lớp đáy cùng xã hội mới thật sự là chính nghĩa

移民署署長謝立功拜訪四方報:

社會底層的正義,才是真正的正義

Sở trưởng sở Di dân Tạ Lập Công tới thăm báo Bốn Phương

Chính nghĩa của tầng lớp đáy cùng xã hội mới thật sự là chính nghĩa

文/白宜君

翻譯/青河

Bài: Bạch Nghi Quân

Dịch: Thanh Hà

Ngày 9 tháng 5 sở trưởng sở Di dân Tạ Lập Công tới thăm báo Bốn Phương, ông nói “trước đây đã từng đi thăm các đoàn thể NGO làm về di dân hoặc các di dân mới, nhưng đây là lần đầu tiên tới thăm một cơ quan truyền thông.”

Là người xuất thân từ pháp luật học, ông cho biết, năm 2005 ông đã từng phát động phong trào “bầu cử sạch” hy vọng môi trường chính trị Đài Loan không bị các thế lực đồng tiền ảnh hưởng. “Quan điểm này so với Báo Bốn Phương đúng là không hẹn mà gặp”, ông hưởng ướng cách nói của cố sáng lập Báo Bốn Phương Thành Lộ Thiên rằng: “Mục đích tồn tại của chúng ta là để biến mất”.

Ông cũng nói: “Chỉ khi nào mà ngay cả những tầng lớp dân chúng ở đáy cùng xã hội nhận được chính nghĩa thì khi đó mới thực sự là chính nghĩa.” Vị trí của sở Di dân là một nơi chốt yếu khi người ta đến hoặc đi khỏi Đài Loan, ông luôn suy nghĩ làm sao để có thể hiệp đồng với các đơn vị khác như bộ Giáo dục hoặc Ủy ban lao động. Ông cho hay, có rất nhiều công việc có thể không thuộc sở Di dân, nhưng chỉ cần dân chúng lên tiếng, ông đều rất vui vẻ làm đại diện để thảo luận vớ các cơ quan khác.

Nhân dịp sở trưởng tới thăm báo Bốn Phương, báo cũng kiến nghị với sở Di dân nên chuyển lượng nhân viên và kinh phí để truy tìm các “lao động bỏ trốn” sang hướng điều tra điều kiện làm việc và các môi giới bất lương; kiến nghị mở rộng hơn nữa các lớp học ngôn ngữ Đông Nam Á, mời các phối ngẫu Đông Nam Á tại địa phương có đủ tư cách giảng dạy đứng lớp; kiến nghị nên mở một quầy chuyên về Đông Nam Á tại sân bay để kịp thời giải quyết vấn đề cho những lao động hoặc di dân lần đầu tiên mới đến Đài Loan. Biên dịch viên của các tờ báo cũng cùng nhau lên tiếng cho văn hóa nước mình, kiến nghị các trường nên tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa quê ngoại, một mặt động viên các con em di dân mới chủ động học tập mẹ mình và càng yêu mến văn hóa của quê ngoại, mặt khác có thể bồi dưỡng và mở rộng thế giới quan cho trẻ từ bé, để trẻ có thêm tấm lòng bao dung.

 

移民署長謝立功於5月9日下午拜訪四方報,他說:「過去常常去移民NGO團體、或者探訪個別移民,但是拜訪媒體還是頭一遭。」

法律學者出身的謝立功說,2005年自己曾經推行過「乾淨選舉」,希望台灣的政治環境不再被金錢勢力左右。「這一點與四方報的理念不謀而合,」謝立功呼應已過世的四方報創辦人成露茜的說法:「我們這個團體存在的目的,就是為了消失。」

謝立功說:「只有連社會底層民眾都獲得正義了,才是真正的正義。」移民署處在進入與離開台灣的關鍵位置,他常常在思索,要如何與相關單位如教育部、勞委會協調。謝立功表示,很多業務也許不屬於移民署,但只要民間有聲音,他都很樂意代為與公部門溝通討論。

藉著署長拜訪的機會,四方報建議移民署將查緝「逃跑外勞」的人員與經費移轉至勞動檢查、查緝黑心仲介;建議廣設東南亞語言班,就地聘任符合教學資格的東南亞配偶任教;建議在機場設置「東南亞專櫃」,替剛到台灣的東南亞移民移工解決問題。四方報的各國編譯也紛紛為自己的文化請命,希望學校可以多多舉行與東南亞外婆家相關的活動,一方面鼓勵新移民之子主動向媽媽學習,欣賞母親的文化,另一方面從小增廣孩子的視野,培養富有國際觀與包容力的胸襟。