Hạc giấy gửi anh 送給你紙鶴

Bao đêm buồn em ngồi gấp hạc giấy

Tấm chân tình em gửi cả vào đây

Những con hạc mang đầy niềm hi vọng

Gửi đến anh với tất cả tấm lòng

Bỏ bao công sức mong một điều ước

Mong một ngày anh lại ở bên em

Lại cùng em kề vai sát cánh

Cùng nhau ngắm ánh sao đêm

Nhưng chắc đó là những điều không thể

Dù có một ngàn con hạc giấy

Thì anh cũng mãi mãi xa em rồi

Điều nguyện ước mong anh luôn hạnh phúc

Thành công trên con đường anh đã chọn

Ở phương này em mãi dõi theo anh

Dẫu biết rằng không có anh lần nữa

Dù nơi đây vật đổi sao dời

Tình yêu em không hề đổi thay.

 

 

Zhang Hua buồn

0987-693158