Nới rộng điều kiện cư trú vĩnh viễn 新住民永久居留條件放寬

Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012, luật pháp Đài Loan nới rộng điều kiện cư trú và cư trú vĩnh viễn cho người nước ngoài. Người nước ngoài chỉ cần ở Đài Loan trong vòng 5 năm liên tục, mỗi năm trên 183 ngày, mỗi lần xuất cảnh không vượt quá 3 tháng thì có thể miễn nộp Lý lịch Tư pháp và Giấy Khám sức khỏe hợp lệ, bớt 1 lần xuất cảnh, có thể xin được thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đài Loan.

Vương Tú Cầm, chuyên viên Sở Di dân cho biết, trước đây xin thẻ cư trú vĩnh viễn nhất định phải nộp Giấy đăng ký, Hộ chiếu, Giấy Khám sức khỏe hợp lệ, chứng minh tài chính, Lý lịch Tư pháp tại Đài Loan và mẫu quốc. Xét thấy có nhiều người nước ngoài thường xuyên đến Đài Loan làm ăn hoặc thăm thân, trong luật mới, chỉ cần mỗi lần xuất cảnh không quá 3 tháng là có thể bỏ qua việc kiểm định chứng minh sức khỏe hợp lệ và Lý lịch Tư pháp tại Văn phòng nước ngoài, đơn giản hóa giấy tờ xin cư trú.

Ngoài ra, người nước ngoài có trình độ chuyên môn làm việc ở Đài Loan, sau khi hợp đồng hết hạn cũng không cần phải xuất cảnh trong vòng 15 ngày, mà có thể kéo dài đến 90 ngày, “Có lẽ họ cũng muốn dành những ngày cuối cùng tại Đài Loan để đi du lịch.” Vương Tú Cầm cho biết. Còn đối với những người không quốc tịch, chỉ cần trên visa không ghi chú “Không được gia hạn” hay “Không được thay đổi cư trú”, cũng có thể xin cư trú tại đơn vị quản lý.

Theo điều khoản hiện hành, nếu người nước ngoài muốn xin thẻ cư trú vĩnh viễn, cần phải nộp chứng minh tài chính. Một loại là mỗi tháng có thu nhập gấp 2 lần lương cơ bản, tức 37.560NT; một loại khác là tổng giá trị tài sản và bất động sản của người xin phép ước tính phải trên 5 triệu Đài tệ. Nhưng nếu người xin cư trú vĩnh viễn di cư theo dạng kết hôn, thì chứng minh tài chính đã được nới rộng.

Nhân viên phụ trách Sở Di dân cho biết, theo quy định Điều 16 Luật Xuất nhập cảnh và Di dân, nếu người nước ngoài xin thẻ cư vĩnh viễn là “hôn phối”, tính đàn hồi trong việc thẩm định “năng lực tài chính” lớn hơn người nước ngoài bình thường. Chỉ cần tài sản và kỹ năng có thể chứng minh hôn phối có khả năng độc lập, thậm trí chỉ cần chứng minh bản thân hoặc hôn phối người Đài có thu nhập hàng tháng đạt mức lương cơ bản là 18.780NT, hoặc nhận được giấy chứng nhận chuyên nghiệp cấp quốc gia về các lĩnh vực như nấu ăn, thẩm mỹ, những giấy tờ được trưởng thôn xác nhận v.v…, thì đều không cần phải đưa ra chứng minh về bất động sản trị giá 5 triệu và lương hàng tháng phải trên 3 vạn Đài tệ.

 

2012年10月25日起,外國人停留居留及永久居留辦法放寬。外國人只要連續五年居住台灣超過183天,每次出國不超過三個月,就可以免附母國良民證及健康檢查合格證明,少出一次國,申請到台灣永久居留證。

移民署專員王秀琴表示,過去申請永久居留一定要檢附申請書、護照、健康檢查合格證明、財力證明、台灣及母國的良民證。鑑於許多外國人往來貿易或探親頻繁,在新辦法中,只要每次出境不超過三個月,可以取消經外館驗證的母國良民證及健康檢查合格證明,簡化申請永久居留的應備文件。

另外,白領外國人工作期滿後,也不用在15天內出境,延長到90天,「也許他們會想用最後在台灣的時間好好旅遊。」王秀琴說。而針對無國籍人士,只要停留簽證上沒有加註不得延期或不得改居留等限制字樣,也可向主管單位申請居留。

據現行條件,外國人若要申請永久居留,需提出財力證明。一種證明是每月收入超過最低工資兩倍,也就是37,560元;另一種是動產及不動產估價總值逾台幣5百萬元。不過,若申請者為婚姻移民,財力證明的確已經放寬。

移民署承辦人員表示,根據入出國及移民法施行細則第16條規定,若申請永久居留的外國人是「配偶」,「財力」審核的彈性比一般外國人大。只要其財產或技能足以證明可以自立,甚至只要能提出自己或是台籍配偶每月收入達基本薪資18,780元,或是得到國家認證的烹飪、美容美髮等專業證照、鄰里長出具證明等方式,就不必受5百萬不動產證明與3萬多月薪的限制。

文:白宜君

譯:月吉

Bài: Bạch Nghi Quân

Dịch: Nguyệt Cát