Thời Trang Giải Trí 時尚娛樂

Niềm kiêu hãnh của người di dân mới

Chương trình truyền hình tiếng Việt do nhóm di dân người Việt thực hiện sẽ được phát sóng vào dịp Tết năm 2014

Không nhờ vào trợ cấp, không nhờ vào người khác, chúng ta tự làm được

Chương trình đầu tiên của người di dân mới với chủ đề “Càng ngày càng yêu Đài Loan” do cô Trần Thị Hoàng Phượng hướng dẫn thực hiện

Chúng ta cùng học thành ngữ

Ngày phát sóng : 3-2-2014

Kênh giáo duc và văn hóa CTS

新移民的驕傲 由越裔新移民群力自製的越南語電視節目2014年春節即將開播

不靠補助、不假他人,我們自己為自己做最好的

陳凰鳳老師帶領創作【越來越愛台灣】

新移民母語系列第一部 -新住民生活成語

- 開播日期:102年2月3日 華視教育文化頻道

vn08871