CHÍNH PHỦ VIỆT NAM GIA HẠN THỜI GIAN CHO CÁC BẠN LAO ĐỘNG BỎ TRỐN TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ VỀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 10/3/2014 MÀ KHÔNG BỊ PHẠT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP 越南政府延長在海外逃逸越南勞工自願回國時間 於2014年3月10日前自願投案回國者將免受第95/2013/ND-CP號議定書之行政處罰

Các bạn lao dộng Việt Nam thân mến!
Ngày 22/8/2013, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, những lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nếu bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh, hoặc bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc, hoặc ở lại trái phép sau khi hết hạn hợp đồng, hoặc có hành vi dụ dỗ, lôi kéo lao động Việt Nam khác bỏ trốn, sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng. Ngoài bị phạt khoản tiền lớn trên, nguời lao động bỏ trốn hoặc có hành vi nêu trên còn bị buộc về nước và bị cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 2 đến 5 năm.
Nghị định này cũng quy định: Đối với người lao động bỏ trốn hoặc ở lại nước ngoài trái phép mà tự nguyện về nước trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực (tức là đến trước ngày 11/1/2014), thì sẽ không bị áp dụng các hình thức xử phạt nêu trên.
Sau 3 tháng thực hiện, có rất nhiều bạn bỏ trốn đã tự nguyện ra đăng kí về nước. Tuy nhiên, qua phản ánh từ nhiều kênh khác nhau, xét thấy có thể nhiều bạn do cư trú trái phép nên không có điều kiện kịp thời tiếp nhận thông tin về quy định nêu trên, nên vừa qua Chính phủ Việt Nam đã quyết định gia hạn thêm thời gian thêm thời gian tự nguyện về nước đến ngày 10/3/2014, để các bạn lao động bỏ trốn chưa kịp ra đăng kí về nước trong thời gian vừa qua, nay có thể ra đăng ký về nuớc mà không bị phạt theo quy định nêu trên.
Do vậy, chúng tôi kêu gọi các bạn lao động Việt Nam hiện đang bỏ trốn và cư trú trái phép tại Đài Loan đến trước ngày 10/3/2014 khẩn trương ra đăng ký với các cơ quan chức năng của Đài Loan (cơ quan cảnh sát hoặc các đội chuyên cần) để về nước, tránh để bị phạt theo quy định tại Nghị định số 95 nêu trên.