17 năm không tăng lương Khán hộ công nước ngoài biểu tình 薪資落伍17年!外籍看護赴勞動部抗議

Ngày 9/3 gần 100 khán hộ công nước ngoài đến kháng nghị tại Bộ lao động vì bất mãn 17 năm nay không điều chỉnh lương, mức lương nhận được còn thấp hơn lương cơ bản, trong khi đó tăng giờ làm, gần như không có ngày nghỉ. Bộ lao động cho biết, đã bắt tay thực hiện “Pháp luật bảo hộ lao động gia đình”, bảo hộ những lao động nước ngoài và đang thảo luận tăng lương cho lao động giúp việc gia đình.
Hiện tại lương cơ bản ở Đài Loan là 19.047 tệ, nhưng chỉ dành cho lao động nước ngoài làm việc trong nhà máy sản xuất công nghiệp, còn những lao động gia đình như khán hộ công và giúp việc gia đình thì trong vòng 17 năm nay đều giữ mức lương là 15.840 tệ. Lao động gia đình ngày hôm qua đã lên án rằng mình làm việc như nô lệ tại Đài Loan. Không ít lao động gia đình không kìm được lòng xúc động rơi nước mắt và hét lớn: “tôi muốn lương cơ bản, phản đối làm việc lao lực và thời gian dài”.
Liên minh di công cho biết, có khoảng 20 vạn lao động nước ngoài làm giúp việc gia đình tại Đài Loan. Rất nhiều người làm việc từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày, gần như cả năm không ngày nghỉ. Đơn vị này cũng thẳng thắn cho rằng thời gian giúp việc dài như vậy giống như đang bóc lột người lao động.
Cục phát triển nhân lực Bộ lao động cho biết, dự thảo luật lao động gia đình đã được gửi lên Bộ hành chính xét duyệt. Nếu dự thảo được thông qua thì lao động nước ngoài giúp việc gia đình sẽ được chiếu theo mức lương cơ bản, làm việc ít nhất 7 ngày được nghỉ 1 ngày, mỗi ngày có quyền được nghỉ ngơi 8 tiếng liền. Cục phát triển nhân lực cũng cho biết, trước khi lập pháp về lao động gia đình hoàn thành, sẽ tuân thủ theo chỉ đạo của Viện hành chính yêu cầu chủ sử dụng sẽ phải trả lương theo kì để đạt được mức lương cơ bản tiêu chuẩn. Đối với những lao động đã kí hợp đồng với chủ sử dụng mà có biểu hiện tốt thì khi chủ muốn tiếp tục nhận lao động làm việc sẽ phải tăng thêm lương.

月9日近百位外籍看護到勞動部抗議,不滿薪水17年沒調整,比基本工資還少,工時長、又幾乎沒休假。勞動部說,已著手「家事勞工保障法」立法,將外勞納入保障,也研議先幫家事外勞加薪。
目前我國基本工資為19,047元,但只適用產業外勞,被排除在勞基法外的家事外勞,包括看護和幫傭,薪水17年來都是15,840元。家事外勞昨血淚控訴自己在台猶如廉價血汗奴工,不少外籍看護忍不住淚流滿面,高喊「我要基本工資,反血汗長照!」
移工聯盟說,逾20萬名在臺家事外勞,很多人每天工時長達14至18小時,且幾乎全年無休,直接指出臺灣長照根本建立在剝削外勞上。
勞動部勞動力發展署說,家事法草案已送交行政院審議,法案通過後,家事外勞工資將比照基本工資,工作至少每7天休1天、每天有連續8小時的休息等權益。勞 動力發展署也說,在家事法立法完成前,將以行政命令要求雇主分階段加薪到基本工資水準,而已與雇主簽勞動契約的家事外勞,則對表現良好者,在續聘時加薪。
Tổng hợp: Báo Bốn Phương