Đọc báo Bốn Phương giải thưởng trao Toàn cảnh bốc thăm trúng thưởng- số báo 097 四方報100期抽獎活動(現場抽出097期7位幸運讀者)

Đọc báo Bốn Phương giải thưởng trao Toàn cảnh bốc thăm trúng thưởng- số báo 097 四方報100期抽獎活動(現場抽出097期7位幸運讀者)