Cẩn thận phòng tránh lừa đảo tư liệu cá nhân小心謹慎 防止個資詐騙

Thủ thuật các vụ lừa đảo bằng điện thoại di động tại Đài Loan ngày càng tinh vi, số người bị hại và số tiền thiệt hại tăng cao, đến người lao động nước ngoài cũng trở thành nạn nhân.

Tập đoàn lừa đảo lợi dụng lao động nước ngoài không hiểu ngôn ngữ, sử dụng các thuật ngữ tiếp thị phi pháp và tin nhắn, thông báo mua Sim điện thoại tặng điện thoại di động hoặc thẻ điện thoại gọi điện quốc tế v.v.để yêu cầu lao động nước ngoài cung cấp thông tin cá nhân, dẫn đến việc thông tin giấy tờ tùy thân bị đánh cắp. Tập đoàn lừa đảo sau đó sử dụng những tài liệu này để làm các việc phi pháp, người lao động nước ngoài vô hình trung trở thành công cụ lừa đảo của các tập đoàn này.

Cục lao động kêu gọi, người lao động nước ngoài không nên giao thẻ cư trú, hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ tùy thân, thẻ điện thoại cho người khác, kể cả là bạn bè, để tránh bị các tập đoàn lừa đảo lợi dụng.

臺灣手機詐騙案手法連年翻新、受害人數及金額迭創新高,連外勞也受害!

詐騙集團利用外籍勞工語言不通等因素,以不法行銷話術及簡訊告知申辦電話門號送手機、國際電話卡等方式利誘外勞朋友提供個資,而引發證件被盜用、王八機等相關詐騙狀況。或運用取得的個人證件資料作不法勾當,讓外勞朋友無形中淪為詐騙集團的人頭帳戶。
新北市勞工局呼籲外勞朋友,不要把居留證、護照或證件影本、手機SIM卡交給他人,甚至是朋友使用,以免被詐騙集團利用。