Lao động trong dịch vụ ăn uống, sạp bán đồ ăn vặt trở thành đối tượng bảo hộ của “Luật Lao động cơ bản”

小吃店、攤販勞工擬納入《勞基法》

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20150711/36659086/

Theo thông tin cách đây không lâu của Bộ Lao động, kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2016, lao động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, các sạp bán đồ ăn vặt, sẽ trở thành đối tượng được bảo hộ trong “Luật Lao động cơ bản”. Ngoài chế độ nghỉ, lương được thực hiện theo luật, chủ lao động còn phải giúp lao động đề xuất lương hưu theo chế độ mới.

Bộ Lao động giải thích, trước đây do tính chất lưu động khắp nơi nên việc quản lý những sạp bán đồ ăn vặt này rất khó khăn, lao động trong lĩnh vực này chưa nhận được sự bảo hộ hợp pháp. Nhận thấy sự thiệt thòi cho nhóm đối tượng lao động này  nên năm nay Bộ đã quyết định đưa vào phạm vi bảo hộ hợp pháp. Những hộ kinh doanh tự phát và người thân đến làm giúp sẽ không phải là đối tượng bảo hộ trong phạm vi này.

 

勞動部日前預告,受雇於冷飲攤、外燴宴席、小吃攤等勞工,將於明年元旦起納入《勞動基準法》的保障範圍,除工資、休假、工時等皆需符合法令最低標準外,雇主也需替勞工申報勞退新制退休金。

勞動部解釋,過去小吃攤、辦桌等因四處流動、管理困難而未納入《勞基法》,近年考慮到這類從業人員若遇職災也需保障,決定將其納入,最快明年元旦完成修正。至於自營作業者或無酬家屬工作因不具雇傭關係,不在規範範圍。

勞動部強調,該草案仍在預告階段,相關政策將廣泛蒐集各界意見後,再行公告實施。