Đề nghị tăng lương cho giúp việc gia đình, Bộ Lao động bỏ ngỏ

Văn phòng đại diện của hai nước tại Đài Loan và yêu cầu hoàn tất thương lượng trong vòng hai tháng.

勞動部7月6日表示,印尼及菲律賓政府7月起片面將家事移工薪資由15,840元調漲為17,500,臺灣雇主若不接受,則不能順利新聘印尼籍或菲律賓籍的家事移工。勞動部長陳雄文也證實,7月起向印尼駐台辦事處申請驗證勞動契約時,若契約中薪資低於17,500元將被退件;菲律賓駐台辦事處則以約談雇主或延長文件驗證,來促使雇主調整家事類移工薪資,「調漲已無法避免。」陳雄文說

勞動部指出,印尼及菲律賓的做法已違反雙邊協調默契,已正式發函印尼及菲律賓駐台辦事處,期盼在兩個月內完成協商。