Người mất khả năng độ nhẹ từ 85 tuổi trở lên có thể thuê lao động nước ngoài / 85歲輕度失能者 可聘外勞

Người mất khả năng độ nhẹ từ 85 tuổi trở lên có thể thuê lao động nước ngoài

Ngày 07 tháng 8, Bộ Lao động công bố, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, những người mất khả năng độ nhẹ từ 85 tuổi trở lên được phép thuê khán hộ công gia đình người nước ngoài. Bộ Lao động nhấn mạnh, quy định này sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền làm việc của lao động trong nước, ngược lại sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng cho người nhà để họ yên tâm công tác.

Chi tiết mời đón đọc trên Báo Bốn Phương số 108

85歲輕度失能者 可聘外勞

勞動部於8月7日宣布,開放「85歲以上輕度失能者」申請聘僱外籍家庭看護工,並於8月10日起開放申請。勞動部強調,規定放寬後不會嚴重衝擊本勞就業,家屬反而因為有外勞幫忙,還能減輕負擔、重返職場。

詳細請看四方報108期