Thời hạn lao động cho di công kéo dài đến 14 năm Chế độ “Về nước sau 3 năm” không thay đổi / 移工年限延至14年 三年回國制不變

Chế độ “Về nước sau 3 năm” không thay đổi
Ngày 18 tháng 9 Viện Lập pháp sửa đổi “Luật dịch vụ việc làm” và đã thông qua kỳ họp lần ba. Trong đó quy định kéo dài thời hạn lao động của khán hộ công giúp việc gia đình từ 12 năm lên 14 năm, đồng thời vẫn giữ nguyên quy định “Di công phải về nước mỗi 3 năm một lần” mặc dù quy định này bị tổ chức công nhân chỉ trích.
Nhân lực dịch vụ chăm sóc ở Đài Loan phụ thuộc chính vào di công, một số tổ chức luôn yêu cầu kéo dài thời hạn làm việc của di công, từ chế độ 9 năm kéo dài lên 12 năm và hiện nay là 14 năm sau khi được Viện Lập pháp bàn bạc, thông qua. Quy định đó tránh tình trạng di công đủ 15 năm làm việc có thể đủ tư cách lĩnh lương hưu.
Điều 52 về “Phương thức quản lý và cho phép chủ thuê lao động nước ngoài” của Luật Dịch vụ việc làm, đã quy định thời hạn di công trong một lần sang Đài Loan là 3 năm, “sau khi về nước phải làm lại tất cả thủ tục nhập cảnh”. Ủy ban Phúc lợi xã hội, Vệ sinh và môi trường, Viện Lập pháp nhiệm kỳ này vốn đã đưa ra quyết định sẽ xóa bỏ điều luật đó, nhưng không đạt được sự đồng thuận.
立法院9月18日三讀修正「就業服務法」,將外籍家庭看護工工作年限從12年延長至14年,同時勞工團體所詬病的「移工每三年必須出國一日」的規定仍保留。
臺灣照護人力仰賴移工,民間不斷要求延長移工工作年限,過去從9年延長至12年,如今立院協商通過只延至14年,此舉是避免移工符合工作15年可領取勞保月退的資格。
《就業服務法》中「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」的第五十二條,規定移工在臺工作期間一次最多三年,「應出國一日後始得再入國工作」。本屆立院社會福利及衛生環境委員會原已決議將原條文予以刪除,朝野各黨團協商後卻無共識。